Értékteremtés

Szoboravatás és emlékcsata

www.kishegyes.rs

Második alkalommal szervezte meg az idén a Dombos Fest szervezői csapata, a kishegyesi helyi közösség és a Petőfi Művelődési Egyesület segítségével a hegyesi csata évfordulójára az emlékcsatát, a szegedi hagyományápolók közreműködésével. A Hegyalja utcában megtartott bemutatót az idén is több százan tekintették meg.


Az emlékcsata egy jelenete a Hegyalja utcában (Papp Imre felvétele)

A hétvégi rendezvények a Zala Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak kézműves bemutatójával kezdődtek. A fafaragók, mézeskalács-készítők, kovácsok, gölöncsérek, kötélfonók, szövők csipkeverők munkájának bemutatójára nemcsak a fiatalok voltak kíváncsiak, a felnőttek is sokan látogatták a sátraikat és természetesen a jurtát, amelyet már több alkalommal is bemutattak a Dombos Festen. Igen sok érdeklődőt vonzott a zentai íjászok bemutatója is. A hegyesi csatáról való megemlékezés még a hét elején megtörtént, de szombaton is volt egy koszorúzás a csata emlékművénél. A hegyesi csatában fogságba esett galsai Kovách Ernő honvédőrnagy dédunokái, Gajáry László és Fonda Amerigo helyezték el dédapjuk, továbbá Guyon Richárd és az elesett honvédek iránti tisztelet jeléül koszorújukat az emlékműnél. Az Aradon raboskodott őrnagy emlékeiből készített kiállítás nyílt a Hegyalja utcai kemencekápolnában.

Tegnap a tízórai ünnepi szentmisét követően a templomkertben felavatták a hegyesi csata hősének, Guyon Richárd honvédtábornoknak a mellszobrát. Az ünnepségen dr. Zakar Péter, a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke, a szobor felállításának egyik támogatója kiemelte, hogy a hegyesi csatának az volt a legfontosabb vonatkozása, hogy a magyar honvédség átvette a kezdeményezést a császáriakkal szemben. Az ünnepségen felszólalt ifj. dr. Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, kiemelvén, hogy Kishegyes egyik példája annak, hogy egy kis közösség is lehet agilis és sikeres. A szobor elkészüléséhez sokan hozzájárultak, ami bizonyítja, hogy mindig összefogásra van szükség, és arra is, hogy mindig tisztában legyünk értékeinkkel. Az egybegyűlteket üdvözölte Gajáry László is, majd a magyarkanizsai Rákóczi Szövetség tagjainak alkalmi műsorát követően ifj. Juhász Bálint, a helyi közösség tanácsának elnöke és ifj. Bíró István, a szoborpark kialakításának támogatója leleplezték Guyon szobrát, amelyet Sinkovits Ede készített. A szoboravatót követően dr. Virág Gábor helytörténész megnyitotta a Guyon Richárdról szóló dokumentumok kiállítását az iskola galériájában.

P.I.


Az igazságosság szobra

www.magyarszo.com

A Durindó minden eddiginél tisztább és értékesebb zenei anyagot vonultatott fel – Mátyás király mellszobrának felszentelése a templomkertben


Ifj. Juhász Bálint és ifj. Bíró István leleplezik a Mátyás-szobrot

A szombat este véget ért Durindó után tegnap Kishegyesen megtartották a XLVI. Gyöngyösbokrétát, a vajdasági magyarság legtömegesebb néptáncfesztiválját. Az ünnepi rendezvények kezdetén a résztvevők és szervezők szentmisén vettek részt a Szent Anna-templomban. A mise keretében Brasnyó Ferenc plébános kiemelte, hogy Szentháromság vasárnapjáról lévén szó, tudni kell, hogy minden imádságunk a Szentháromság nevében kezdődik és ennek nevében szenteljük fel a templomkertben a Mátyás király szobrot is. Szent Pál szerint ebben élünk és benne maradunk meg.

A hármasság, mint hangsúlyozta, sok helyütt jelen van a Szentírásban is és általában életünkben is, hisz van múltunk, jelenünk és jövőnk, a családban van apa, anya és gyermek, és mégis egyet alkot, a fának van gyökere, teste és lombozata, és ez is egységet alkot — mondta többek között Brasnyó Ferenc plébános, majd megáldva a szobrot hangsúlyozta, hogy a példás életű király szobrának az igazságosságra és megbékélésre kell emlékeztetnie mindenkit. Az ünnepi mise résztvevőit, többek között Fremond Árpádot, Dudás Károlyt, Csikós Józsefet, Bíró Istvánt, Csóré Róbert polgármestert és Pál Károlyt, a képviselő-testület elnökét ifj. Virág Gábor üdvözölte. A szentmise után a résztvevők körmenetben vonultak a templomkertben levő szoborhoz, ahol, miután Brasnyó Ferenc megáldotta a szobrot, Fábri Géza és Ivánovics Tünde szerzett maradandó pillanatokat Mátyás-korabeli dalok bemutatásával. A szobrot ifj. Juhász Bálint, ifj. Bíró István és megalkotója, a szegedi Simor Márton leplezték le. A szobrász Reményik szavait idézve hangsúlyozta, hogy manapság talán még nagyobb bajok vannak, mint Trianon után két évtizeddel, amikor Reményik szavai íródtak, mert sokan azon dolgoznak, hogy még az emlékezet is kihaljon belőlünk. Dsida Jenő magyar zsoltárjának sorait idézve fejezte be beszédét, majd a szobor leleplezését követően a jelenlevők elénekelték a Himnuszt. A rendezvénnyel kapcsolatos sajtótájékoztatón dr. Szöllősy Vágó László kiemelte, hogy a Durindón a szakbizottságok eddigi értékelése alapján minden eddiginél tisztább és értékesebb zenei anyagot hoztak az együttesek, s lehet, hogy mégsem volt a legtömegesebb rendezvény, de a részvevők sok értéket mutattak fel, s mikor ezt mondjuk, tudni kell azt is, hogy a részvevők nagyobbik fele, mondhatnánk azt is, hogy jobbik fele, fiatal volt, és ez lényeges a hagyományok ápolása szempontjából.

A népi tánccsoportok délután két órakor kezdték a felvonulást Kishegyes főutcáján, majd a Hegyalja utcában Csóré Róbert kishegyesi polgármester köszöntőjével megkezdődött a népi tánccsoportok szemléje is. A megnyitón felszólalva Pásztor István, a VMSZ elnöke rámutatott, hogy annak, aki itt fel akar lépni legalább tíz éven át kell dolgoznia, s ezért köszönetet kell mondani mindazoknak, akik vállalják ezt a munkát és erőfeszítést, és végigcsinálják, s köszönetet kell mondani minden fellépőnek azért is, hogy ez alkalommal a legjobbik énjét tárja elénk. Köszönetet mondott a szervezőknek is a fesztivál hatalmas tömegének egyszerű és jó mozgatásáért.

A résztvevőket Kishegyes nevében üdvözölte ifj. Virág Gábor, a helyi közösség titkára, majd dr. Szöllősy Vágó László, a fesztivál művészeti bizottságának elnöke megnyitotta a Gyöngyösbokrétát is.


A honvédtábornok mellszobra

www.hetnap.rs


Kishegyesen a Dombos Fest idei rendezvénysorozata vasárnap szoboravatóval, színes felvonulással, íjászbemutatóval és látványos emlékcsatával ért véget. A Szent Anna-templomban megtartott szentmise után a templomkertben leleplezték a hegyesi csata hősének, Guyon Richárd honvédtábornoknak a mellszobrát. A szoboravatón Zakar Péter, a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke (a szobor állításának egyik támogatója), dr. Korhecz Tamás, az MNT elnöke és Gajári László mondott üdvözlőbeszédet. A Rákóczi Szövetség magyarkanizsai szervezetének tagjai alkalmi műsort adtak, a Sinkovics Ede szobrászművész által készített mellszoborról a leplet ifj. Juhász Bálint, a helyi közösség tanácsának elnöke és ifj. Bíró István, a szoborpark kialakításának a támogatója vette le. A honvédtábornokról, Guyon Richárdról szóló dokumentumokból készített kiállítást dr. Virág Gábor helytörténész nyitotta meg az iskola galériájában. A Hegyalja utcai kemencekápolnában egy korábban nyílt kiállításon Kovách Ernő honvédőrnagy emléktárgyaiból nyílt kiállítás, s az emlékműnél (szombaton) az őrnagy két dédunokája, Gajári László és Fonda Amerigo is koszorút helyezett el.


- Szabó Attila felvételei

A Petőfi Sándor Művelődési Egyesület és a kishegyesi helyi közösség segítségével szervezett Dombos Fest zárónapján az érdeklődők láthatták a Zala Megyei Népművészeti Egyesület kézműveseinek a bemutatóját, a zenati íjászászok bemutatója is szép számú közönséget vonzott. A rendezvény fénypontja természetesen a Hegyalja utcában szervezett emlékcsata volt -- a szegedi hagyományápolók közreműködésével. Az emlékcsata megrendezésére először tavaly, a hegyesi csata 160. évfordulóján került sor. (-ya)