Kiadványok

Ifjúsági korszakváltás sorozat (ISSN 1585-8448)

A sorozat célja, hogy helyt adjon a legújabb hazai ifjúságszociológiai, szociográfiai munkáknak. Célja a legfontosabb nemzetközi ifjúságszociológiai és szociológiai munkák magyar nyelvű, illetve a hazai ifjúságkutatások eredményeinek angol, német nyelvű kiadása.

Célja továbbá, hogy:
• közzé tegye az ifjúságkutatás legfontosabb, legaktuálisabb, illetve elméletileg, módszertanilag legfontosabb munkáit,
• közzé tegye az ifjúságkutatások hazai legfontosabb eredményeit tárgyaló tanulmányköteteket, elméleti és módszertani szempontból fontos tanulmányokat
• közzé tegye egyetemi hallgatók interjúit, műhelytanulmányait, és más ifjúsággal különösen az egyetemi hallgatókkal, fiatal diplomásokkal foglalkozó esettanulmányokat, szociográfiákat. Ebben a témakörben a sorozat szerkesztősége, minden tanév második felében a Belvedere Alapítvánnyal közösen pályázatot hirdet.
• angol és német nyelven bemutassa az ifjúságkutatás legfontosabb empirikus vizsgálatait.

A sorozatot az EIKKA, az MTA Szociológiai Kutatóintézet és a Belvedere Kiadó közösen gondozza. A sorozat széles közönséget – ifjúsági és civil szakembereket, ifjúságpolitikusokat, egyetemi hallgatói és oktatói igényeket – szolgál ki. A sorozatot szakmai szerkesztőbizottság szerkeszti, amelynek tagjai: Gábor Kálmán (fekete keretben), Jancsák Csaba, Matiscsák Attila, Szemerszki Marianna, Tibori Tímea, Utasi Ágnes.

A sorozatot a 2000-ben a Társadalmi átalakulás és ifjúság – A szabadság mint esély? című konferencia tanulmányainak kötetével indítottuk. Maga a konferencia 1997-ben a magyarországi rendszerváltás utáni első, nagyszabású ifjúságszociológiai tudományos esemény volt.